Privacyverklaring

Pdf van de privacyverklaring

Deze privacyverklaring geldt voor superblijvrij.nl en communicerenjeex.nl

Voor de duidelijkheid: Deze website gebruikt géén Facebook Pixel en zal dat ook nooit gaan doen. Ik gebruik WordPress en de plugins die ik gebruik controleer ik (voor zover ik kan) op privacy, maar mocht je een iets tegenkomen op deze website dat tegen deze privacyverklaring in gaat dan hoor ik het graag z.s.m. via privacy@superblijvrij.nl.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Superblijvrij/Pieter van Breevoort kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Superblijvrij/Pieter van Breevoort , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Superblijvrij/Pieter van Breevoort verstrekt. Superblijvrij/Pieter van Breevoort kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

WAAROM Superblijvrij/Pieter van Breevoort gegevens nodig nodig

Superblijvrij/Pieter van Breevoort verwerkt uw persoonsgegevens om:

U op de hoogte te houden van workshop data, aanbiedingen of nuttige tips (afhankelijk van waar u zich voor heeft opgegeven).

Daarnaast kan Superblijvrij/Pieter van Breevoort uw voor- en achternaam, e-mailadres, adresgegevens en telefoonnummer gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit een individueel coachingsgesprek, deelname aan een training of een online-programma. Deze gegevens worden gebruikt voor de verwerking van facturen en om contact op te nemen voor afspraken, op uw verzoek en overige vragen.

Overige persoonsgegevens, die bijvoorbeeld voortkomen uit een training of individueel gesprek worden niet online bewaard. Op verzoek kunnen deze gegevens per e-mail naar u worden opgestuurd.

Hoe lang Superblijvrij/Pieter van Breevoort gegevens bewaart

Superblijvrij/Pieter van Breevoort bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Gegevens voor de factuur (voor- en achternaam, adres, e-mailadres) moeten wettelijk 7 jaar bewaard worden en zullen na deze termijn worden verwijderd. Heeft u zich aangemeld voor een mailinglijst, dan bewaren we uw e-mailadres tot u zich uitschrijft.

Delen met anderen

Superblijvrij/Pieter van Breevoort verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Superblijvrij/Pieter van Breevoort beheert emailadressen met ActiveCampaign, gevestigd buiten Europe in de Verenigde Staten.

Superblijvrij/Pieter van Breevoort verstuurd facturen via Moneybird en deelt dus voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer met Moneybird. De servers van Moneybird staan in de Europese Unie. Meer informatie over het privacybeleid van Moneybird vind je hier.

Met ActiveCampaign en Moneybird heeft Superblij/Pieter van Breevoort een verwerkersovereenkomst gesloten.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Superblijvrij/Pieter van Breevoort worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Superblijvrij/Pieter van Breevoort gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien en wijzigen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar pieter@superblijvrij.nl. Superblijvrij/Pieter van Breevoort zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Superblijvrij/Pieter van Breevoort neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website Superblijvrij/Pieter van Breevoort maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Superblijvrij/Pieter van Breevoort verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Superblijvrij/Pieter van Breevoort op via pieter@superblijvrij.nl. superblijvrij.nl en communicerenjeex.nl zij een website van Superblijvrij/Pieter van Breevoort. Superblijvrij/Pieter van Breevoort is als volgt te bereiken:

Postadres: Binnensingel 51, 7411PL

Vestigingsadres: Binnensingel 51, 7411PL

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 69189692

Telefoon: +31(0)6 4136 4405

E-mailadres: privacy@superblijvrij.nl