Je slechte gedrag is je stupid friend

” And so, the issue is not just to recognize what happened 10, 15, 30, however many years ago, but to actually recognize their manifestations in the present moment, and to transcend them. And how do you do that? By reconnecting with yourself, by restoring the connection with your body, primarily, and with your emotions that you lost. And once you do, when you’ve found these things again, then, you have what we call recovery.”

― Gabor Maté

Kort filmpje van Gabor Maté met Tim Ferriss over hoe je naar ‘slecht gedrag’ kan kijken en hoe het is verbonden met wat je vroeger hebt meegemaakt. Gedrag van jezelf waar je klaar mee bent, heeft vaak een goede intentie en het is belangrijk die onder ogen te zien voor je afscheid van het gedrag neemt. Gabor Maté noemt dat ‘slechte gedrag’ de ‘stupid friend’. Ik vind dat mooi gevonden, want het helpt je om met compassie naar jezelf te kijken.

Dit is ook een goed startpunt om je trauma’s te onderzoeken. Voor sommigen is het woord trauma misschien een heel groot woord maar een trauma is eigenlijk elke ongezonde/niet-adequate reactie op het hier en nu, omdat je het (onbewust) verbindt met iets van vroeger. Een moment waarop je razendsnel terugreist in de tijd en emoties hebt die wellicht niet passen bij wat er nu gebeurt. Dit kan ook klein zijn, in een interactie met een vriend of een collega, waar je bijv. een veel te grote irritatie voelt, of een verlamming ervaart, of angst.