Boosheid is de slechtst begrepen emotie en dat is zeer schadelijk.

We vermijden contact met boosheid op twee manieren: 1) Het onderdrukken van het gevoel en – soms als het onderdrukken niet meer werkt – 2) er alles ongecontroleerd uitgooien. Het onderdrukken van boosheid leren we als kind om verschillende redenen. Bijvoorbeeld omdat ouders er niet mee konden omgaan, het afstraften of er afstandelijk op reageerden. … Lees meer